COME & SENSE EXPERIENCE
בואו לחוות אותנו מקרוב, סיורים מיוחדים עבור בתי ספר וארגונים לחוויה על חושית שמעוררת את כל החושים.
אנחנו מזמינים אתכם לסיור חושים בו הילדים או אנשי הצוות הולכים להיכנס למרחב אחר שישאיר להם טעם טוב ויגרום להם להסתכל על החיים אחרת.
 
הדרכה מקצועית וחוויתית להרחבת הפלנטה הסלוזנית
למוסדות שרוצים לייעל ולמנף את השימוש במרחב הסנוזלן לתועלת התלמידים
 

Experience tours

סיורים מודרכים לעובדי הוראה, מורים, מטפלים, יועצים, גננות
 

become part of our

vision

Talk To Us & We’ll Talk To You!